I forbindelse med utbygging av Djupvik Krysningsspor har BP3 Prosjekt AS vært innleid byggeleder og SHA-koordinator for forberedende arbeider. Prosjektet er en del av satsningen på Ofotbanen ved Narvik. Disse arbeidene har omfattet bygging av en 350 meter lang anleggsvei, omlegging av høyspent- og lavspent strømforsyning, etablering av ny strømforsyning, omlegging av signalkabelanlegg til Jernbaneverket, samt skog- og vegetasjonsrydding for ny jernbanetrasé.

 

Oppdragsgiver: Jernbaneverket – område nord
Tidsperiode: 2015-2016
Oppdragets art: Byggeledelse og SHA-koordinator