Prosjekteringsledelse røranlegg. Nytt kontorbygg Sparebanken Narvik, Narvik Bibliotek og Narviksenteret (Krigsminnemuseet).

Oppdragsgiver: AS Narvik Rørleggerforretning
Tidsperiode: 2014 – 2015
Oppdragets art: Prosjektledelse

Prosjektledelse for Narvik Rørleggerforretning i totalunderentreprise – 15 MNOK
NS8401, kontrakt 900 TNOK
Røranlegg til nytt kontorbygg Sparebanken Narvik, Narvik Bibliotek og Narvik Krigsminne museum (Sanitær, varme, sprinkler- og kjøleanlegg)