BP3 Prosjekt AS er byggeleder og koordinator for utførelse på Malmporten Handelspark del II. Her skal det bygges 600 meter gate, rundkjøring og fortau. I grunnen legges vann- og avløp, samt el og tele frem til den nye Demag-tomta som skal være byggeklar medio 2017.
Entreprenør er Taraldsvik Maskin AS og kontraktsstørrelsen er ca 18 millioner.
Prosjektet startet i august 2016 og vil pågå frem til våren 2017.
Byggherre er Narvik Kommune v/vei og park, samt Narvik VANN KF.
Oppdragsgiver er Narvikgården AS.


Videoen over er fra rivingen av en av de såkalte Demag-søylene.