BP3 Prosjekt AS har levert prosjektledelse og driftsledelse til Byggforvaltningen til Narvik kommune

 

 

 

 

 

 

 

Narvik kommune skal investere i størrelsesorden 600 mill. NOK i perioden 2016 – 2019. I den forbindelsen bistår BP3 Prosjekt, Narvik kommune, som Prosjektsjef med det overordnede ansvaret for å koordinere de ulike prosjektene det skal investeres i.

Noen av de prosjektene som er under igangsetting er rehabilitering av Idrettenshus, rehabilitering Skistua skole, ny skolestruktur, ny brannstasjon, ny barnehage og diverse mindre prosjekter.

BP3 Prosjekt bistår også Narvik kommune som prosjektleder i forbindelse med EPC prosjekt, dette er et prosjekt i størrelsesorden 44 mill. NOK. EPC skal bidra til at Narvik kommune energi effektiviserer sine bygg.

BP3 Prosjekt leverer også tjenesten driftsleder, og har ansvar for Narvik kommune sine 105 000 m2 bygg, og ansvar for den daglige driften av byggene.

 

 

Oppdragsgiver:      Narvik kommune – Byggforvaltning
Tidsperiode:            2015-2017
Oppdragets art:     Prosjektledelse og Driftsledelse