Byggesak

BP3 Prosjekt AS tilbyr bistand til den administrative behandlingen av enhver byggesak. Vi har lang erfaring som ansvarlig søker, og vil kunne besørge innhenting av alt nødvendig underlag for gjennomføring ab byggesaker fra oppstart til ferdigattest.

Vi tilbyr bl.a.:

  • Gjennomføring av byggesaken mot aktuell kommune
  • Koordinering av byggesak mot entreprenør
  • Bistand til søknad om arbeidstilsynets samtykke
  • Søknad om tiltak til øvrige myndigheter, som eksempelvis DSB, Fylkesmannen