HMS / SHA og Ytre miljø

HMS

Begrepet «Helse, Miljø og Sikkerhet» (HMS), er et begrep de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere har kjennskap til, og er fortrolige med. HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger.

SHA

Begrepet “sikkerhet, helse og arbeidsmiljø” (SHA), ble introdusert i den første utgaven av forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) som utkom i 1995. Begrepet SHA benyttes bare for bygge- og anleggsarbeider.

Vi kan bl.a. tilby:

  • HMS-leder/ SHA-leder
  • Sikre at Byggherreforskriften (BHF) blir ivaretatt
  • Utarbeide SHA-planer
  • Risikovurdering
  • Byggherres representant
  • Koordinator prosjektering (KP)
  • Koordinator utførelse (KU)
  • Risikovurdering av byggeplass i utførelsesfasen.