Prosjektutvikling

Prosjektutvikling er et tett samspill mellom oppdragsgiver, bruker og våre prosjektutviklere. Prosjektutvikling krever kreativitet og tett samarbeid, slik at prosjektutvikler og oppdragsgiver sammen skal kunne komme frem til det best mulige prosjektforslaget ut fra de behov, de ressurser og de rammebetingelser som finnes.

BP3 Prosjekt AS har spisskompetanse innenfor prosjektutvikling, og vil kunne bistå oppdragsgiver hele veien fra idefasen og frem til ferdigstillelse.

Vi tilbyr bl.a.:

  • Analyser og utredninger i tidligfase av prosjekter
  • Rådgivning og veiledning i eiendomsutvikling
  • Mulighetsstudier
  • Smarte og helthetlige løsninger
  • Lønnsomhetsberegninger