Uavhengig kontroll

Med byggeledelse mener vi oppfølging og ivaretakelse av byggherrens interesser i gjennomføringsprosessen på byggeplassen. Byggelederen representerer byggherren i forhold til entreprenørene gjennom kontroll av kvaliteten på utførelsen av arbeidet, den økonomiske oppfølgingen og fremdriften i prosjektet.

BP3 Prosjekt AS vektlegger en aktiv byggeledelse der erfaring og kunnskap skal tilføres prosjektets løsninger både i prosjekteringen og gjennomføringen. Vi har verktøy og rutiner for byggeledelse som er effektive i alle aktuelle gjennomføringsmodeller for både små og store prosjekter.

Vi kan bl.a. tilby:

  • Kontroll av utført kvalitetssikring
    Uavhengig kontroll av utført kvalitetssikring er et krav for all kontroll. Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutine for kvalitetssikring i sitt foretakssystem. Dernest skal det kontrolleres at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler.
  • Kontroll av prosjektering og utførelse
    Kontroll av prosjektering og utførelse gjennomføres på utvalgte deler av prosjekterings- og byggearbeidet.

Kontroll av utførelse innebærer blant annet stikkprøvekontroll av at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen, påvisning av samsvar mellom produksjonsunderlag og det utførte byggearbeidet og påvisning av samsvar mellom dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid. I noen tilfeller skal det foretas påvisning av produktdokumentasjon som del av utførelseskontrollen.