Nye Evenes flystasjon

MPA området for de militære overvåkningsflyene

BP3 Prosjekt leverer prosjektledelse til etablering av nye Evenes flystasjon.

Forsvarsbygg bygger ut på Evenes for ca. 4,1 milliarder kroner – fornyelse og utbygging av ulike typer bygningsmasser samt flyoperative flater.

BP3 Prosjekt er engasjert som prosjektleder inventar for en rekke bygg på Evenes – Forsyningsbygg, Hundetjenestebygg, Luftvernbygg, Forlegninger, Baseskvadron og sykestue.

BP3 Prosjekt har også prosjektledelse for helhetsplan utomhus for hele basen.

https://forsvarsbygg.no/no/vi-bygger-og-drifter/byggeprosjekter/evenes-flystasjon/

 • Status:
  Pågår
 • Oppdragsgiver:
  Forsvarsbygg
 • Vår rolle:
  Prosjektledelse
 • Tidsperiode:
  2020-