Tjenester

BP3 Prosjekt AS tilbyr våre oppdragsgivere hjelp og støtte i forbindelse med planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter av alle størrelser og kompleksiteter.

Vi legger stor vekt på den kompetanse som prosjekteiers representant, og arbeider på dennes vegne i forhold til alle aktørene i et prosjekt.

Prosjektledelse

BP3 Prosjekt AS tilbyr våre oppdragsgivere hjelp og støtte i forbindelse med planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt, industri, samferdsel og infrast ...

Mer

Byggledelse/Byggherreombud

Med byggeledelse mener vi oppfølging og ivaretakelse av byggherrens interesser i gjennomføringsprosessen på byggeplassen.

Mer

Ansvarlig søker – Byggesak

BP3 Prosjekt har lang erfaring som ansvarlig søker i byggesaker og øvrige søknadsprosesser.

Mer

Prosjekteringsledelse

BP3 Prosjekt AS tilbyr våre oppdragsgivere høyt kvalifiserte prosjekteringsledere.

Mer

SHA-koordinator – KU/KP

Begrepet «Helse, Miljø og Sikkerhet» (HMS), er et begrep de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere har kjennskap til, og er fort ...

Mer

ITB-koordinator

Moderne bygg blir stadig mer komplekse. De tekniske anlegg for ventilasjon, kjøling, solavskjerming, lys og varme blir en større ...

Mer

Energi- og miljørådgivning

BP3 Prosjekt AS tilbyr bistand innenfor energi og miljø med lønnsom energieffektivisering og omlegging til mer fornybare energik ...

Mer

Energimerking og tilstandsanalyse av bygg og tekniske anlegg

I henhold til energimerkeforskriften plikter byggeier å gjennomføre en energivurdering av tekniske anlegg

Mer