Malmporten handelspark II

BP3 Prosjekt AS er byggeleder og koordinator for utførelse på Malmporten Handelspark del II. Her skal det bygges 600 meter gate, rundkjøring og fortau.

BP3 Prosjekt AS er byggeleder og koordinator for utførelse på Malmporten Handelspark del II. Her skal det bygges 600 meter gate, rundkjøring og fortau. I grunnen legges vann- og avløp, samt el og tele frem til den nye Demag-tomta som skal være byggeklar medio 2017.

Entreprenør er Taraldsvik Maskin AS og kontraktsstørrelsen er ca 18 millioner.
Prosjektet startet i august 2016 og vil pågå frem til våren 2017.
Byggherre er Narvik Kommune v/vei og park.

 • Status:
  Fullført
 • Oppdragsgiver:
  Narvik Kommune
 • Vår rolle:
  Byggeledelse
 • Tidsperiode:
  2016 - 2017