Ansvarlig søker – Byggesak

BP3 Prosjekt har lang erfaring som ansvarlig søker i byggesaker og øvrige søknadsprosesser.

BP3 har sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2.

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av Plan og bygningsloven . Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften som er aktuelle for tiltaket.

Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide tiltaksprofil for tiltaket og synliggjøre dette i gjennomføringsplanen.

Ansvarlig søker har ansvar for at alle oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll.

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende.

Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever koordinering.