SHA-koordinator – KU/KP

Begrepet «Helse, Miljø og Sikkerhet» (HMS), er et begrep de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere har kjennskap til, og er fortrolige med. HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger.

HMS

Begrepet «Helse, Miljø og Sikkerhet» (HMS), er et begrep de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere har kjennskap til, og er fortrolige med. HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger.

 

SHA

Begrepet “sikkerhet, helse og arbeidsmiljø” (SHA), ble introdusert i den første utgaven av forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) som utkom i 1995. Begrepet SHA benyttes bare for bygge- og anleggsarbeider.

Vi kan bl.a. tilby:

  • SHA-Koordinator-prosjektering (KP)
  • SHA-Koordinator-utførelse (KU)
  • Byggherres representant
  • Utarbeide SHA-planer
  • Risikovurdering i prosjekteringsfasen
  • Risikovurdering av byggeplass i utførelsesfasen.