ITB-koordinator

Moderne bygg blir stadig mer komplekse. De tekniske anlegg for ventilasjon, kjøling, solavskjerming, lys og varme blir en større del av leveransen i et bygge prosjekt. Dette krever systemer for overvåking, sikkerhet og byggautomasjon. Dette krever høye krav til energieffektivitet, sikkerhet, komfort og livsløpskostnader. For å knytte sammen byggets tekniske installasjoner i byggeprosessen kan BP3 Prosjekt levere en ITB-koordinator

Hovedoppgaven til ITB-ansvarlig er å koordinere og kvalitetssikre dokumentasjon og løsning til de enkelte tekniske entreprenørene. Det er særlig viktig å verifisere det tekniske grensesnittet mellom de forskjellige entreprisene. Dette krever tverrfaglig teknisk forståelse og kompetanse hos ITB-ansvarlig. NS 39355 ITB beskriver prosessen som sikrer denne kompetansen.