Prosjekteringsledelse

BP3 Prosjekt AS tilbyr våre oppdragsgivere høyt kvalifiserte prosjekteringsledere.

BP3 Prosjekt AS tilbyr våre oppdragsgivere høyt kvalifiserte prosjekteringsledere. Prosjekteringsledelse handler om samhandling mellom de ulike aktørene i et prosjekt, og det å tilrettelegge slik at alle aktørene kan gjennomføre sine arbeider på en så rasjonell måte som mulig. Godt samarbeidsklima er derfor av uvurderlig betydning. Våre prosjekteringsledere har den erfaring som er nødvendig for å drive prosjekteringen fremover på en slik måte at kvalitet og kostnad på sluttproduktet tilfredsstiller byggeiers forventninger. Vi har lang erfaring med gjennomføring av prosjekter med internasjonal deltakelse, hvor spesielt kommunikasjon og kultur kan være en utfordring.

BP3 Prosjekt As kan tilby prosjekteringsledelse på alle relevante nivåer.

Vi tilbyr bl.a.:

  • Administrasjon, fremdriftsstyring, økonomistyring og organisasjonsstyring av prosjekteringsgruppen (PG)
  • Tett og god dialog med brukere, slik at man allerede tidlig i prosjekteringen kan skape de løsninger som gir brukerne tilfredshet.
  • Koordinering av prosjekteringsgruppens arbeide mot nødvendige myndighetsavklaringer.
  • Lede møter og skrive referat
  • Sikre budsjett og sørge for usikkerhetsanalyse
  • Koordinere prosjektet opp mot alle aktuelle myndigheter.