Prosjektledelse

BP3 Prosjekt AS tilbyr våre oppdragsgivere hjelp og støtte i forbindelse med planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt, industri, samferdsel og infrastruktur av alle størrelser og kompleksiteter.

Vi legger stor vekt på egen kompetanse som prosjekteiers representant, og arbeider på dennes vegne i forhold til de alle aktørene i et prosjekt.

Våre prosjektledere har høy kompetanse og lang erfaring i å ta de gode beslutninger om planlegging og gjennomføring, til det beste for prosjekteier i forhold til prosjektøkonomi, kvalitet på leveranse og leveransetid. Vi har lang erfaring med gjennomføring av prosjekter med internasjonal deltakelse, hvor spesielt kommunikasjon og kultur kan være en utfordring.

BP3 Prosjekt kan tilby prosjektledelse på alle nivåer, uavhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Utarbeidelse av entreprisebeskrivelser
 • Presis styring av leveransekvalitet, prosjektøkonomi og framdrift
 • Tilbudsevaluering
 • Prosjektledelse fra ide til ferdigstillelse
 • God kommunikasjon på norsk og engelsk
 • Kvalitetsledelse
 • Prosjektledere med høy grad av tverrfaglighet.
 • Analytisk- og systematisk gjennomføring
 • Kunnskap om Offentlig anskaffelse/Norsk Standard
 • Samhandling
 • Kostnadskalkyler
 • HMS i henhold til byggherreforskriften
 • Byggesaksgjennomføring, ansvarlig søker.