Energimerking og tilstandsanalyse av bygg og tekniske anlegg

I henhold til energimerkeforskriften plikter byggeier å gjennomføre en energivurdering av tekniske anlegg

Energivurdering av tekniske anlegg når det i bygningen er:

  • Kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW, eller
  • Klimaanlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anleggene samlet betjener et oppvarmet bruksareal er over 500 m².

Energivurderingen etter første ledd skal gjennomføres hvert fjerde år, første gang senest to år etter at bygningen er tatt i bruk.
For kjeler med nominell effekt høyere enn 100 kW, og som fyres med fossilt brensel skal energivurderingen gjennomføres hvert andre år.

BP3 Prosjekt AS har betydelig erfaring med tilstandsanalyser både av bygg og tekniske anlegg, og tilbyr bistand til kartleggingsarbeidet.

Vi tilbyr bl.a.:

  • Tilstandsvurdering av luft-, varme og kjøleanlegg etter NS 3424.
  • Tilstansdvurdering av bygg etter NS 3423, herunder måling av fukt i konstruksjoner
  • Utarbeidelse av tiltaksliste som inkluderer forventet energibesparelse og tilhørende kostnad ved gjennomføring av tiltaket.
  • Energimerking av alle typer bygg